Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Aktualności:

Kwarantanna dla osób wracających zza granicy - czy zawsze?

W dobie pandemii koronawirusa władze Rzeczpospolitej Polskiej, podobnie jak rządy innych państw, przedsięwzięły szereg działań, które mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.   Restrykcje takie jak ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, zamknięcie szkół i uczelni czy też zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu przyczyniają się do spowolnienia wzrostu zakażeń, jednakże również ograniczają nasze swobody. Mimo, iż w najbliższych dniach spodziewane jest stopniowe rozpoczęcie „odmrażania” gospodarki, a więc również zniesienie pewnych ograniczeń, to równolegle wprowadza się obostrzenia w postaci nałożonego od 16 kwietnia 2020 r. obowiązku zakrywania (przy pomocy części...
czytaj więcej...

Wypadek w Płozach - wypowiedź dla Polskie Radio Olsztyn

Wypadek w Płozach koło Szczytna, który miał miejsce 7 grudnia 2019 r., wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością, ale był przedmiotem zainteresowania ogólnopolskich mediów.     Wiele niejasności związanych ze stanem faktycznym, których zweryfikowanie jest głównym przedmiotem postępowania przygotowawczego skłania do dyskusji nie tylko na temat problemów praktycznych pojawiających się zwykle w toku czynności wyjaśniających. Warto również poddać refleksji czy obecne przepisy w sposób kompleksowy regulują schemat postępowania względem osób najbliższych dla ofiar śmiertelnych zdarzeń na drodze, w tym zapewnienie im odpowiedniego wsparcia psychologicznego.   Tego rodzaju zagadnienia były przedmiotem audycji „Śliska sprawa” z dnia 17 stycznia 2020 r. dla...
czytaj więcej...

Zasypani oszustwami - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Początek roku to czas podsumowań - także dla organów prowadzących postepowania przygotowawcze. Informacje statystyczne przedstawiane przez Prokruaturę bądź Policję podnoszą świadomość społeczną z jakiego rodzaju przestępstwami możemy spotkać się najczęściej. Tego rodzaju wiedza daje szansę na wdrożenie odpowiedniej edukacji, a w konsekwencji zmniejsza niebezpieczeństwo, iż sami staniemy się osobami pokrzywdzonymi.    Wieloletnie zestawienia statystyczne publikowane na stronie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości wskazują, iż do najpopularniejszych przestępstw w skali kraju należą przestępstwa przeciwko mieniu. Zgodnie z najnowszymi danymi zawartymi w zestawieniu prawomocnych skazań dorosłych w 2018 roku za tego rodzaju czyny skazanych zostało aż 73.544, z czego ok. 32% stanowiły przestępstwa z art. 286 k.k.,...
czytaj więcej...

Szantaż w sieci, przestępczość internetowa - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Nie ulega wątpliwości, iż wraz ze rozwojem techniki zmieniają się również metody działania sprawców, których celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Mowa tu o wszelkich formach phishingu takich jak spear phishing, clone phishing, tabnabbing, pharming, whaling, smishing czy vishing.    W ostatnim czasie popularny stał się schemat działań sprawców polegający na przesłaniu wiadomości e-mail z informacją, iż nadawca znajduje się w posiadaniu kompromitujących materiałow z kamery internetowej użytkownika, ktore zostaną zniszczone pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej kwoty, najczęściej w postaci kryptowaluty bitcoin.    Wskazać należy, iż działania takie wypełniają znamiona art. 286 Kodeksu karnego, który przewiduje karalność dla osób, które w celu osiągnięcia...
czytaj więcej...

nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy zmieniającej przyjęty przez Sejm w dniu 15 marca 2019 r. przewiduje także wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu penalizującego popularny proceder "cofania liczników" samochodowych.    Nowelizacja przewiduje wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego przepisu tj.  art. 306a o brzmieniu:   § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, 5 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności...
czytaj więcej...
1 2 3 4 5 6 7