Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Aktualności:

Współpraca prawna z Państwami Ameryki Południowej

W celu zacieśniania współpracy oraz poprawy jakości świadczenia usług prawniczych z Państwami Ameryki Łacińskiej informujemy, iż została podpisana przez nas umowa z korporacją prawno-finansową: (kliknij w logo)     Chcemy ułatwić przedsiębiorcom możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Państw Ameryki Południowej, jak również doradztwo w tym zakresie oraz reprezentacje przed Sądami, organami administracji.    Wierzymy, iż dzięki temu porozumieniu będziemy mogli udoskonalać naszą działalność oraz zdobywać nowe cenne doświadczenia. Zachecamy do odwiedzenia strony internetowej naszych nowych Partnerów -  Legal and Financial Corporation "S TRATO".
czytaj więcej...

Stop fali nienawiści - wypowiedź dla TVP INFO

Mowa nienawiści jest zjawskiem, które przybrać może wiele form. W ostadnich dniach zarówno z mediów ogólnopolskich jak i lokalnych napływają informacje na temat gróźb karalnych kierowanych do przedstawicieli administracji publicznej. Podkreślić należy, iż każda forma groźby, również dokonana za pośrednictwem Internetu, rodzi odpowiedzialość karną.   Przepisem penalizującym tego typu zachowania jest art. 190 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zgodnie z którym kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podkreślić jednak należy, iz jest to przestępstwo ścigane nie z...
czytaj więcej...

Współpraca z Bazhinov & Partners

W celu zacieśniania współpracy oraz poprawy jakości świadczenia usług prawniczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa oraz promocji wartości, o których mowa w ustawie Prawo o Adwokaurze informujemy, iż została podpisana przez nas umowa z kancelarią adwokacką:   Bazhinov & Partners   Celem umowy jest ścisła współpraca i świadczenie transgranicznej pomocy prawnej zarówno Polskim obywatelom przebywającym na terenie Federacji Rosysjkiej, jak również obywatelom Federacji Rosyjskiej przebywającym w Polsce.   Równocześnie chcemy ułatwić przedsiębiorcom możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie...
czytaj więcej...

III Barczewski Eko-Festyn Parafialny

Kancelaria, jak co roku, zaangażowała się w organizację tegorocznej edycji  Barczewskiego Eko-Festynu Parafialnego, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę tj. 29 lipca w Amfiteatrze Miejskim w Barczewie. W ramach wsparcia tego wydarzenia Kancelaria tradycyjnie już ufundowała jedną z nagród rzeczowych możliwych do wygrania podczas festynu, a także udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych. 
czytaj więcej...

Praktyki studenckie - Kancelaria Adwokacka

  Kancelaria przyjmie na praktyki studenckie studenta III, IV lub V roku, bądź absolwenta Wydziału Prawa i Administracji (z możliwością ich przedłużenia w ramach stażu absolwenckiego) .   Do podstawowych obowiązków należeć będzie: analiza akt sądowych spraw prowadzonych przez Kancelarię, sporządzanie konspektów opinii prawnych, opracowywanie pism procesowych, przygotowywanie materiałów szkoleniowych, pomoc w sporządzaniu projektów umów, wyszukiwanie niezbędnego dla prowadzonych spraw orzecznictwa sądowego i publikacji naukowych.   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres e-mail: kancelaria@pietkiewicz.com, wraz z tytułem „Praktyka Olsztyn”.   
czytaj więcej...
1 2 3 4 5 6 7