Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Aktualności:

Zmiany w wysokościach odsetek

Nie jest nowością, iż w polskim systemie prawa cywilnego funkcjonuje kilka rodzajów odsetek, których wysokość ustalana jest odgórnie, a należą do nich: - odsetki ustawowe, - odsetki ustawowe za opóźnienie, - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.     W lipcu 2020 r. Minister Sprawiedliwości oraz Minister Rozwoju wydali obwieszczenia, które zmieniły ich wysokość w stosunku rocznym, dlatego też warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.   Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe uregulowane zostały w art. 359 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.   Na mocy Obwieszczenia...
czytaj więcej...

Umowa o świadczenie usług w przedszkolu w dobie pandemii

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 z dnia 2020.03.11; TEKST TUTAJ) funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli zostało ograniczone.   Aktualna ekstraordynaryjna sytuacja jest wyzwaniem stojącym nie tylko przed przedsiębiorcami, również i konsumentami. Niewykonalność zawartych umów, w tym umów o świadczenie usług w przedszkolu nie wynika z winy żadnej jej stron, a jest rezultatem nadzwyczajnych sytuacji. W związku z tym pojawia się problem racjonalnego rozwiązania istniejących wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o świadczenie usług w przedszkolu, a także zagwarantowania dzieciom...
czytaj więcej...

Kwarantanna dla osób wracających zza granicy - czy zawsze?

W dobie pandemii koronawirusa władze Rzeczpospolitej Polskiej, podobnie jak rządy innych państw, przedsięwzięły szereg działań, które mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.   Restrykcje takie jak ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, zamknięcie szkół i uczelni czy też zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu przyczyniają się do spowolnienia wzrostu zakażeń, jednakże również ograniczają nasze swobody. Mimo, iż w najbliższych dniach spodziewane jest stopniowe rozpoczęcie „odmrażania” gospodarki, a więc również zniesienie pewnych ograniczeń, to równolegle wprowadza się obostrzenia w postaci nałożonego od 16 kwietnia 2020 r. obowiązku zakrywania (przy pomocy części...
czytaj więcej...

Wypadek w Płozach - wypowiedź dla Polskie Radio Olsztyn

Wypadek w Płozach koło Szczytna, który miał miejsce 7 grudnia 2019 r., wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością, ale był przedmiotem zainteresowania ogólnopolskich mediów.     Wiele niejasności związanych ze stanem faktycznym, których zweryfikowanie jest głównym przedmiotem postępowania przygotowawczego skłania do dyskusji nie tylko na temat problemów praktycznych pojawiających się zwykle w toku czynności wyjaśniających. Warto również poddać refleksji czy obecne przepisy w sposób kompleksowy regulują schemat postępowania względem osób najbliższych dla ofiar śmiertelnych zdarzeń na drodze, w tym zapewnienie im odpowiedniego wsparcia psychologicznego.   Tego rodzaju zagadnienia były przedmiotem audycji „Śliska sprawa” z dnia 17 stycznia 2020 r. dla...
czytaj więcej...

Zasypani oszustwami - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Początek roku to czas podsumowań - także dla organów prowadzących postepowania przygotowawcze. Informacje statystyczne przedstawiane przez Prokruaturę bądź Policję podnoszą świadomość społeczną z jakiego rodzaju przestępstwami możemy spotkać się najczęściej. Tego rodzaju wiedza daje szansę na wdrożenie odpowiedniej edukacji, a w konsekwencji zmniejsza niebezpieczeństwo, iż sami staniemy się osobami pokrzywdzonymi.    Wieloletnie zestawienia statystyczne publikowane na stronie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości wskazują, iż do najpopularniejszych przestępstw w skali kraju należą przestępstwa przeciwko mieniu. Zgodnie z najnowszymi danymi zawartymi w zestawieniu prawomocnych skazań dorosłych w 2018 roku za tego rodzaju czyny skazanych zostało aż 73.544, z czego ok. 32% stanowiły przestępstwa z art. 286 k.k.,...
czytaj więcej...
1 2 3 4 5 6