Zapoznaj się z nowościami w prawie

Aktualności:

Oszustwa internetowe- cykl wypowiedzi dla TVP Olsztyn

Obowiązujące obecnie obostrzenia związane z przeciwdziałaniem wzrostowi zakażeń wirusem SARS-CoV-2 sprawiają, że większość z nas wiele swych aktywności przeniosła do internetu. Nie ulega wątpliwości, iż obecna sytuacja spowodowała wzrost zainteresowania e-handlem, realizowanym nie tylko przez przedsiębiorców, ale również przez osoby fizyczne, incydentalnie wystawiające (najczęściej używane) przedmioty na popularnych serwisach sprzedażowych.     Tego rodzaju sytuacja sprzyja działalności oszustów, którzy stosują coraz bardziej wymyślne metody działania, by w efekcie doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Co istotne - sprawcą czynu zabronionego może być nie tylko sprzedawca, ale coraz częściej - również kupujący.    Zachęcamy do zapoznaniem się z obszerną...
czytaj więcej...

"Wakacyjne" odszkodowania - wypowiedź dla Polskiego Radia Olsztyn

Pandemia koronowirusa SARS-CoV-2 ogłoszona przez WHO 11 marca 2020 r. bez wątpienia skutkuje utrudnieniami na wielu płaszczyznach życia każdego z nas, począwszy od relacji społecznych, po edukację, pracę oraz formę spędzania czasu wolnego.    Dlatego też niezwykle aktualnym problemem są kwestie związane z dochodzeniem odszkodowań w związku odwołaniem wszelkiego rodzaju imprez oraz wyjazdów turystycznych. Powyższa tematyka była przedmiotem audycji Bliższe Spotkania zrealizowanej w dniu 27 października 2020 r. na antenie Polskiego Radia Olsztyn, podczas której wypowiadał się adw. Michał Pietkiewicz, w związku z obowiązującą od 1 października 2020 r. nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
czytaj więcej...

Zmiany w wysokościach odsetek

Nie jest nowością, iż w polskim systemie prawa cywilnego funkcjonuje kilka rodzajów odsetek, których wysokość ustalana jest odgórnie, a należą do nich: - odsetki ustawowe, - odsetki ustawowe za opóźnienie, - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.     W lipcu 2020 r. Minister Sprawiedliwości oraz Minister Rozwoju wydali obwieszczenia, które zmieniły ich wysokość w stosunku rocznym, dlatego też warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi stawkami.   Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe uregulowane zostały w art. 359 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.   Na mocy Obwieszczenia...
czytaj więcej...

Umowa o świadczenie usług w przedszkolu w dobie pandemii

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 z dnia 2020.03.11; TEKST TUTAJ) funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli zostało ograniczone.   Aktualna ekstraordynaryjna sytuacja jest wyzwaniem stojącym nie tylko przed przedsiębiorcami, również i konsumentami. Niewykonalność zawartych umów, w tym umów o świadczenie usług w przedszkolu nie wynika z winy żadnej jej stron, a jest rezultatem nadzwyczajnych sytuacji. W związku z tym pojawia się problem racjonalnego rozwiązania istniejących wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o świadczenie usług w przedszkolu, a także zagwarantowania dzieciom...
czytaj więcej...

Kwarantanna dla osób wracających zza granicy - czy zawsze?

W dobie pandemii koronawirusa władze Rzeczpospolitej Polskiej, podobnie jak rządy innych państw, przedsięwzięły szereg działań, które mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.   Restrykcje takie jak ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, zamknięcie szkół i uczelni czy też zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu przyczyniają się do spowolnienia wzrostu zakażeń, jednakże również ograniczają nasze swobody. Mimo, iż w najbliższych dniach spodziewane jest stopniowe rozpoczęcie „odmrażania” gospodarki, a więc również zniesienie pewnych ograniczeń, to równolegle wprowadza się obostrzenia w postaci nałożonego od 16 kwietnia 2020 r. obowiązku zakrywania (przy pomocy części...
czytaj więcej...
1 2 3 4 5 6