Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Poradnik Pokrzywdzonego (cz. I) - Co zrobić jeśli padnę ofiarą przestępstwa?

Poradnik pokrzywdzonego

Co zrobić jeśli padnę ofiarą przestępstwa?

 

Z całą pewnością nikt z nas nie chciałby zostać ofiarą przestępstwa - a przechodząc na nomenklaturę prawniczą – pokrzywdzonym. Niestety takiego scenariusza nie można wykluczyć. Co więc zrobić jeśli już dojdzie do takiego przykrego incydentu z Twoim udziałem?

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Pierwszą czynnością jaką powinieneś wykonać w takiej sytuacji to zgłoszenie się do organów ścigania. Jest to konieczne, ponieważ Policja bądź Prokuratura, by móc podjąć jakiekolwiek czynności musi posiadać wiedzę, że do ewentualnego przestępstwa doszło, a więc należy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa.

 

Jak to zrobić?

 

Mamy dwie drogi działania. Pierwszym rozwiązaniem - najbardziej intuicyjnym - jest udanie się na najbliższy komisariat Policji celem dokonania takiego zgłoszenia. Wtedy Funkcjonariusz sporządzi protokół ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Drugim sposobem, jest sporządzenie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz przesłanie je listownie bądź złożenie osobiści w Biurze Podawczym właściwej Prokuratury.

 

My jako Kancelaria rekomendujemy drugi ze sposobów. Dlaczego?

 

Przede wszystkim wtedy informujemy organ, który sprawuje nadzór nad czynnościami sprawdzającymi wykonywanymi przez Funkcjonariuszy Policji i ewentualnym postępowaniem przygotowawczym. Ponadto sporządzenie pisma pozwoli na ułożenie i uporządkowanie myśli, co z kolei przełoży się na transparentność zawiadomienia. Należy również pamiętać, iż pisemne zawiadomienie to swoiste preludium i wcale nie oznacza, iż unikniesz przesłuchania, ponieważ po jakimś czasie od otrzymania przez organ pisemnego zawiadomienia zostaniesz wezwany bądź do siedziby Prokuratury bądź jednostki Policji. Jednak w tej sytuacji otrzymujesz wezwanie na konkretny dzień i godzinę, więc unikasz nierzadko długiego oczekiwania, co jest dosyć charakterystyczne dla pierwszego, opisanego wyżej rozwiązania. Ponadto, kiedy wcześniej sporządzone zostało pismo, przesłuchanie będzie dla Ciebie łatwiejsze, ponieważ miałeś już okazję uporządkowania „w głowie” relacji całego zdarzenia.

 

Czy potrzebuję profesjonalnego pełnomocnika na tym etapie postępowania?

 

Przepisy postępowania karnego nie obligują do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, którym może być Adwokat bądź Radca Prawny, jednakże należy rozważyć taką możliwość? Dlaczego?

 

Przede wszystkim wtedy możesz zlecić sporządzenie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa profesjonaliście, który zawrze w nim odpowiednie informacje z punktu widzenia zaistnienia znamion czynu zabronionego, czyli przeanalizuje sytuację z uwzględnieniem przepisu opisującego przestępstwo tj. konkretny artykuł z Kodeksu Karnego bądź przepisów karych z innej ustawy.

 

Ponadto ustanowiony pełnomocnik może towarzyszyć Ci w przesłuchaniu. Oprócz wsparcia emocjonalnego podczas takich czynności pełnomocnik ma prawo zadawać pytania, co jest szczególne istotne jeśli wskutek stresu zapomnimy wspomnieć o jakiś ważnym aspekcie zdarzenia.

 

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż na dalszych etapach pełnomocnik będzie pisemnie informowany o wykonywanych czynnościach np. o przesłuchaniach świadków, konfrontacji, jak również będzie mógł aktywnie w tych czynnościach uczestniczyć.

 

Co istotne – w przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia/śledztwa albo umorzeniu dochodzenia/śledztwa będzie mógł zająć się sporządzeniem stosownego zażalenia, które należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania takiego postanowienia.

***

 

Nasza Kancelaria świadczy usługi reprezentacji osób pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa do momentu wydania prawomocnego orzeczenia. Jeśli potrzebujesz pomocy – zapraszamy do kontaktu.

r. pr. dr Malwina Treder