Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Odpowiedzialność karna nauczycieli i dyrektora szkoły

Cel szkolenia

 

Program szkolenia

 

 

 

Moduł I

 

Status prawny nauczyciela i dyrektora szkoły

 

 • Nauczyciel na gruncie prawa oświatowego.

 • Obowiązki nauczyciela wynikające z przepisów prawnych.

 • Dyrektor na gruncie prawa oświatowego.

 • Obowiązki dyrektora szkoły wynikające z przepisów prawnych.

 • Funkcjonariusz publiczny czy osoba pełniąca funkcję publiczną?

 

 

Moduł II

 

Nauczyciel w świetle prawa karnego cz. 1

 

 • Ochrona prawna nauczyciela.

 • Najczęstsze przestępstwa, których ofiarami są nauczyciele.

 • Nauczyciel jako pokrzywdzony.

 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – co należy wiedzieć?

 • Prawa pokrzywdzonego.

 

 

Moduł III

 

Nauczyciel w świetle prawa karnego cz. 2

 

 • Ogólne warunki odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu Karnego.

 • Przestępstwa a wykroczenia.

 • Odpowiedzialność karna nauczycieli – zagadnienia ogólne.

 • Nauczyciel jako sprawca przestępstwa.

 • System oświaty w orzeczeniach sądów – kazusy.