Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Odpowiedzialność karna Ratowników Medycznych

 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy merytorycznej z zakresu prawno-karnej odpowiedzialności ratowników medycznych.

W trakcie szkolenia Uczestnikom zostaną przekazane zasady, warunki i zakres odpowiedzialności grążącej ratownikom medycznym za postępowanie niezgodne z ciążącymi na nich obowiązkach jako „gwaranta”.

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do ratowników medycznych, których codzienna praca łączy się z odpowiedzialnością za życie drugiego człowieka i tym samym obarczona jest znacznym ryzykiem zawodowym.

 

Dlaczego warto:

lorem ipsem

 

Program Szkolenia:

 

Wprowadzenie do szkolenia - aktualne problemy

Państwowe Ratownictwo Medyczne - ujęcie normatywne

Prawa Pacjenta a ZRM

Ratownik Medyczny i jego prawna ochrona

Dopuszczalność stosowaina środków przymusu bezpośredniego przez ZRM  

 

Moduł I

 

Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego

Przestępstwo – co to jest?

Przestępstwo z działania i zaniechania

Umyślność i nieumyślność w prawie karnym

Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia czynu zabronionego

Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu

 

 

Moduł II

 

Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego

Zawiadomienie o przestępstwie

Dowody w postępowaniu przygotowawczym

Rola obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego

Przedstawienie zarzutów, akt oskarżenia

Środki zapobiegawcze

Wyrok, apelacja, wykonanie wyroku

 

 

Moduł III

 

Wybrane przestępstwa z części szczególnej Kodeksu Karnego

Spowodowanie lekkiego, średniego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (156 k.k., 157 k.k.)

Narażenie na niebezpieczeństwo (art. 160 k.k.)

Zabieg leczniczy bez wymaganej zgody (art. 192 k.k.)

Zeznanie nieprawdy lub zatajanie prawdy (art. 233 k.k.)

Podrobienie, przerobienie dokumentu lub jego użycie (art. 270 k.k.)

Poświadczenie nieprawdy w dokumencie (art. 271 k.k.)

 

Wykładowca:

Adwokat Michał Pietkiewicz, jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz prowadzi szereg szkoleń.....