Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku - Kancelaria stworzyła ofertę szkoleń, która w sposób szczegółowy omawia zjawisko mobbingu. Podczas szkoleń z tej tematyki problem mobbingu rozpatrywany jest wielopłaszczyznowo w oparciu o badania z wielu dziedzin nauki.

Podczas warsztatów omawiane są m.in:

  • psychologiczne aspekty mobbingu,
  • pracownik jako ofiara mobbingu,
  • pracodawca jako mobber,
  • uregulowania prawne ofiary mobbingu w Polsce,
  • przeciwdziałanie mobbingowi na poziomie wewnątrzzakładowym.

 

Szkolenia obejmują również warsztaty praktyczne w oparciu i studium przypadku i analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego.