Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Kancelaria posiada również bogatą ofertę szkoleń dostosowaną do potrzeb nauczycieli oraz dyrektorów szkół. 

Tematyka proponowanych szkoleń obejmuje omówienie problematyki m.in.:

  • pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w świetle regulacji z zakresu prawa oświatowego,
  • ustawowych obowiązków nauczyciela i dyrektora szkoły,
  • nauczyciela jako osoby pełniącej funkcje publiczne,
  • dyrektora szkoły jako funkcjonariusza publicznego,
  • odpowiedzialności karnej,
  • najczęstszych przestępstw, których ofiarami są nauczyciele.