Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Kancelaria prowadzi także szkolenia dla spersonalizowanej grupy odbiorców jakimi są przedsiębiorcy. W skład oferty wchodzą przede wszystkim unikatowe w skali kraju warsztaty, które mają na celu przybliżyć na jaką odpowiedzialność narażone są osoby prowadzące dzialalność gospodarczą. 

Tematyka szkoeń obejmuje m.in.:

  • zasady i podstawy odpowiedzialności karnej,
  • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującą pracę zarobkową,
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przestępstwa karno - skarbowe.