Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

W trakcie szkoleń poruszane są m.in. problemy:

  • podstawowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych,
  • uprawnień i obowiązków organów kontrolnych,
  • zasad przetwarzania danych osobowych,
  • prawidłowego gromadzenia i przechowywania danych osobowych,
  • sankcji za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych,
  • obowiązków Administratora Danych Osobowych,
  • instytucji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Szkolenia prowadzone są dla różnego rodzaju odbiorców. Zarówno dla sektora publicznego (szkoły, organy administracji rządowej/samorządowej), jak też prywatnego (przedsiębiorstwa)