Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

W trakcie szkoleń poruszane są m.in. problemy:

  • podstawowych pojęć z zakresu ODO,
  • uprawnień i obowiązków organów kontrolnych,
  • zasad przetwarzania danych osobowych,
  • prawidłowego gromadzenia i przechowywania danych osobowych,
  • sankcji za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych,
  • obowiązków Administratora Danych Osobowych,
  • instytucji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ustawę o ochronie danych osobowych.

 

Szkolenia prowadzone są dla różnego rodzaju odbiorców. Zarówno dla sektora publicznego (szkoły, organy administracji rządowej/samorządowej), jak też prywatnego (przedsiębiorstwa)