Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta szkoleniowa

Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Trenerami są współpracownicy Kancelarii (teoretycy i praktycy prawa).

Proponowane tematy szkoleń:

 • najnowsze zmiany w prawie pracy,
 • nawiązanie stosunku pracy,
 • prawidłowe rozwiązywanie stosunku pracy,
 • czas pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • świadectwo pracy i spory powstające na jego tle,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • rodzaje umów o pracę,
 • umowy cywilnoprawne a Kodeks Pracy,
 • odpowiedzialność majątkowa i porządkowa pracowników,
 • urlopy i zwolnienia od pracy.