Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta prowadzonych spraw

Osoby zgłaszające się do sądów kościelnych najczęściej nie znają swoich uprawnień, nie posiadają odpowiednich informacji o możliwości regulowania swoich ważnych spraw życiowych, skomplikowanych sytuacji rodzinnych, na drodze kanonicznego postępowania administracyjnego lub sądowego.

Niewątpliwie wyczerpujące udzielenie porady prawnej stanowi kompetentną i skuteczną pomoc prawną dla stron procesowych. Specjalizacja kancelarii z zakresu prawa kanonicznego, dzięki szerokiej wiedzy i wyjątkowo bogatego doświadczenia dr Justyny Krzywkowskiej jest wyjściem naprzeciw bardzo konkretnym potrzebom wiernych.

Zakres usług:

 • udzielanie informacji o istnieniu możliwości przedłożenia danej sprawy do rozpatrzenia trybunałowi kościelnemu,
 • próby pogodzenia stron,
 • wyjaśnianie znaczenia i natury procesu kościelnego,
 • wyjaśnianie procedur, z którymi klient stykać się będzie w sądzie kościelnym,
 • tłumaczenie roli składu trybunału kolegialnego,
 • tłumaczenie pojęć technicznych (np. rekwizycja, publikacja akt, wotowanie) niekiedy mechanicznie stosowanych przez pracowników sądu, a całkowicie niezrozumiałych dla stron,
 • pomoc w poprawnym zredagowaniu skargi powodowej,
 • pomoc w  przedstawieniu prawidłowej argumentacji,
 • pomoc we właściwym doborze środków dowodowych,
 • pomoc w redagowaniu pism w trakcie całego procesu,
 • zwracanie uwagi, kiedy działania trybunału odbiegają od dopuszczalnych, jakie wobec tego strona ma prawa i jak je może egzekwować.