Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta prowadzonych spraw

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, 

  • pomoc prawną przed wszelkimi organami administracji publicznej,
  • w postępowaniu pierwszoinstancyjnym i odwoławczym - w tym również samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
  • Występowanie w imieniu klienta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym 
  • występowanie w imieniu klienta do organu administracji publicznej o wydanie stosownych zezwoleń/koncesji