Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta prowadzonych spraw

Kancelaria zamuje się obsługą klientów w postępowaniu o wykroczenia, przeciwko m.in:

- porządkowi i spokojowi publicznemu (np. zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego);

- bezpieczeństwu osób i mienia;

- bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (np. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu, naruszenie reguł bezpieczeńtwa i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym)

- interesom konsumentów.