Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta prowadzonych spraw

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętym prawem pracy reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców przed sądami pracy w sprawach dotyczących m.in.

- ustalenia stosunku pracy;

- przywrócenia do pracy;

- wypadków przy pracy;

-  nieuzasadnionegp lub niezgodnego z prawem rozwiązaniem stosunku pracy.


Ponadto Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie umów o pracę i kontraktów taką jak: sprawdzanie, przygotowanie ich projektów oraz negocjacje z nimi związane.