Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta prowadzonych spraw

- prawo rzeczowe – m.in. sprawy dotyczące prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, zastawów, posiadania;

- postępowanie wieczystoksięgowe;

- zobowiązania - m.in. sprawy dotyczące umów nazwanych (np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa zlecenie, najem, dzierżawa, darowizna, pożyczka) i nienazwanych, czynów niedozwolonych (np. szkody wyrządzone przez zwierzęta, szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych) oraz dochodzenie roszczeń z nich wynikających

- spadki - sprawy dotyczące dziedziczenia zarówno ustawowego jak i testamentowego m.in.  stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie bądź przyjęcie spadku, roszczenia o zachowek.