Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta prowadzonych spraw

- obrona oskarżonych na wszystkich etapach postępowania;

- sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;

- reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie jako oskarżycieli posiłkowych;

- prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem, odroczeniem wykonywania kary, przerw w wykonywaniu kary.