Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego

Oferta prowadzonych spraw

Kancelaria zajmuje się:

- reprezentowaniem osób fizycznych,  osób prawnych, fundacji, stowarzyszeń przed sądami powszechnymi we  wszystkich instancjach;

- zastępstwo przed sądami kościelnymi we wszystkich instancjach oraz poradnictwo prawne z zakresu prawa kanonicznego,

- sporządzaniem pism procesowych na każdym etapie postępowania procesowego;

- reprezentowaniu klientów w postępowaniu nieprocesowym;

- sporządzaniem, sprawdzaniem i negocjowaniem umów;

- udzielaniu porad prawnych