Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Anna Klimach

doktor nauk prawnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa, Uniwersytetu w Białymstoku – rozprawa doktorska pod tytułem: Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości a sytuacja prawna jej właściciela. Od 2011 jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości (licencja pośrednika), z zakresu Wyceny Nieruchomości oraz Kształcenia Pedagogicznego. Specjalizuje się w procedurach związanych z nieruchomościami np. procedurami związanymi ze zbyciem nabyciem nieruchomości w tym nieruchomości rolny, aktualizacjami opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcaniem praw do nieruchomości (np. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości), oraz ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (służebności osobiste, gruntowe, przesyłu), regulacją stanu prawne urządzeń przesyłowych znajdujących się na nieruchomościach.