Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Malwina Treder

aplikant radcowski, doktorant

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas studiów aktywnie zaangażowana w prace studenckiego Koła Nauk Penalnych „Nemezis”, co zaowocowało szeregiem publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, karnoprawnych zagadnień związanych z prawem autorskim, a także regulacjami prawa konsumenckiego. Również w tym okresie realizowała projekty lokalne związane z edukacją prawniczą jako członek zwyczajny Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Olsztyn m.in. na stanowisku Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując od roku 2014 do chwili obecnej w Kancelarii Adwokackiej Michała Pietkiewicz.