Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Paulina Łazor

Radca prawny

Jest absolwentką prawa (2009) i politologii (2007) na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Odbyła stypendium na Uniwersytecie Aldo Moro w Włoszech. Jest doktorantką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego w której przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Konstytucyjne prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną działaniem organów publicznych”. W 2010 r. rozpoczęła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Jest autorka publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i cywilnego. Główne obszary zainteresowania to: prawo cywilne i handlowe ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uregulowań obrotu pieniężnego oraz prawo zamówień publicznych.

Wpisana na listę ekspertów zewnętrznych PARP dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Ukończone szkolenia:

 • „Szkolenie z zakresu wykorzystywania środków unijnych” - Program Szkoleniowy Ministra Gospodarki i Pracy  (2005 r.),
 • „Zamówienia  publiczne  na  prace  projektowe  i  roboty  budowlane.  Szkolenie dla Zaawansowanych”  - APEXnet  (2011 r.),
 • „Pomoc de minimis”- Instytut Spraw Gospodarczych Maciej Zasłona (2012 r.),
 • „Pomoc publiczna” - Eurofinance Training sp. z o.o.(2012 r.),
 • „Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013”  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (2012 r.),
 • „Prawo zamówień Publicznych” - ASAP24 sp. z o.o. (2012 r.),
 • „Zasada konkurencyjności i zamówienia publiczne w projektach POKL” - Małopolskie Centrum Profilaktyki (2012 r.),
 • „Partnerstwo publiczno – prywatne” - Open Training Sp. z o.o. (2012 r.),
 • „Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych. Omówienie części  klasycznej ustawy” - APEX net (2012 r.),
 •  „Nowe podejście do zamówień publicznych”- MP Group Spółka z o.o.  (2013 r.),
 •  Konferencja „Dzień otwarty zamówień publicznych”- APEXnet (2013 r.).