Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Marek Walacik

dr inż., Rzeczoznawca majątkowy

Dr inż. Marek Walacik jest praktykującym rzeczoznawcą majątkowym oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami i Doradztwo (studia inżynierskie i magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych - rozprawa doktorska zatytułowana „Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne”. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz student Oxford Brookes University.

posiada następujące uprawnienia zawodowe i certyfikaty:

  • Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (Nr uprawnień 5049) nadane przez Ministra Infrastruktury
  • Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami (Nr licencji 11203) ) nadane przez Ministra Infrastruktury
  • Licencja zarządcy nieruchomości (Nr licencji 18356) ) nadane przez Ministra Infrastruktury
  • Certyfikat (nr 234/2011) ukończenia kursu i zdania egzaminu nt„ Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” nadany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich

Dr inż. Marek Walacik jest również członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń,  m.in:

  • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  • Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku
  • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
  • Towarzystwo Naukowe Nieruchomości