Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Kazimiera Poprawska

Rzecznik Patentowy

specjalizuje się w sprawach z zakresu:

  • ochrony patentowej w kraju i za granicą: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych,
  • zastępstwa procesowego przed: Urzędem patentowym RP, Sądami oraz innymi organami państwowymi
  • dochodzenia roszczeń o naruszenie praw wyłącznych i autorskich
  • badań: rozeznania stanu techniki, czystości patentowej, zdolności patentowej, zdolności rejestrowej
  • opracowania umów licencyjnych, know-how, wdrożeniowych, dotyczących programów komputerowych oraz akwizycji tych rozwiązań,
  • doradztwa w sprawach polityki patentowej i własności intelektualnej firm oraz wykonywania ekspertyz w tym zakresie.