Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Bogna Przybyszewska - Szter

Adwokat, doktor nauk prawnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W roku 2012 uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.  Pozycja ustrojowa Marszałka Sejmu w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, której promotorem był prof. dr hab. Marek Chmaj.

Jest również wieloletnim pracownikiem naukowo - dydaktyczny WPiA UWM i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

Ukończyła aplikację adwokacką i jest członiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Doświadczenie zawowodwe zdobywała w kancelarii Adwokata Lecha Sobolewskiego.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie konstytucyjnym w zakresie pisania skarg konstytucyjnych.