Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Michał Pietkiewicz

Adwokat, doktor nauk prawnych

Adwokat dr Michał Pietkiewicz Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął studia doktoranckie na tymże wydziale, które zostały zakończone obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego - doktora nauk prawnych. Jest również autorem kilku tematycznych artykułów i szeregu publikacji prasowych o tematyce prawniczej.

Michał Pietkiewicz odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie i od 2010 roku jest jej członkiem. Doświadczenie i wiedzę praktyczną zdobywał pracując w kancelarii adwokackiej Michała Kalita z siedzibą w Olsztynie, jak również syndyka masy upadłości.

Równocześnie był wielokrotnie ustanawiany  kuratorem w toku postępowań upadłościowych przez Sąd Rejonowy w Elblągu.

Nadto ukończył studia podyplomowe z zakresu:

  • pedagogiki nauczycielskiej,
  • zarządzania oświatą,
  • prawnych aspektów inwestycji budowlanych.

Michał Pietkiewicz posiada również bogate doświadczenie dydaktyczne. Na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie wykładał - w ramach studiów doktoranckich - od 2007 roku. Jest również wykładowcą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Działdowie.

Jest również wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie - zatrudnionym na stanowisku adiunkta, a w roku 2014 odbywał staż na St. John's University w Nowym Jorku.

Od chwili uzyskania tytułu magistra prowadził szereg szkoleń o tematyce prawniczej dla firm/ instytucji w tym m.in:.

  • „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” w ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości przeszkolił prawie 1500 osób.
  • "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" - Szkolenie prowadzone dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
  • "Stosowanie prawa w praktyce" - Szkolenie Prowadzone dla Kuratorium Oświaty.
  • "Inwestycja w kadry" - Szkolenie prowadzone dla pracowników terenowej administracji rządowej w Białymstoku przygotowujące do egzaminu na urzędnika mianowanego.

- jak również szereg innych szkoleń o zasięgu lokalnym

W marcu 2014 roku został powołany na członka Warmińsko Mazurskiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w której pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, zas od 2018 do chwili obecnej - funkcję przewodniczącego. 

W roku 2016 został przyjęty w poczet członków Grupy Polskiej ILA (International Law Association) oraz wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.