Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Monika Ziniewicz

doktor nauk prawnych, inżynier

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami w Infrastrukturze 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Specjalizuje się w dziedzinie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz w gospodarowaniu nieruchomościami zasobów publicznych. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wykładowca związany również z Wszechnicą Mazurską w Olecku, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku. Absolwentka Geodezji i Kartografii oraz Gospodarki Przestrzennej. Autor wielu publikacji w tym monografii p.t. „Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich”.