Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Michał Kalita

Adwokat, Syndyk

Adwokat Michał Kalita jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda – Fredric G.Levin College of Law.

W 2005 roku złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i w tymże roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Olsztynie.
Biegle włada językiem angielskim, także w zakresie angielskiego języka prawniczego, co potwierdzają zdobyte certyfikaty - First Certificate in English, Certificate in Advanced English, jak też językiem francuskim i rosyjskim.

Poza zagadnieniami związanymi z europejskim i amerykańskim systemem prawnym, w ramach odbytego w Cambridge specjalistycznego kursu języka angielskiego, a prowadzonego przez Cambridge Academy of English, poznał specyfikę brytyjskiego systemu prawnego.

Adwokat Michał Kalita posiada także licencję uprawniającą do wykonywania funkcji syndyka oraz tymczasowego nadzorcy sądowego (numer licencji 381).