Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Michał Pietkiewicz

Adwokat, doktor nauk prawnych

Adwokat dr Michał Pietkiewicz Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął studia doktoranckie na tymże wydziale, które zostały zakończone obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego - doktora nauk prawnych. Jest również autorem kilku tematycznych artykułów i szeregu publikacji prasowych o tematyce prawniczej. Michał Pietkiewicz odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie i od 2010... czytaj więcej

Michał Kalita

Adwokat, Syndyk

Adwokat Michał Kalita jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda – Fredric G.Levin College of Law. W 2005 roku złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku i w tymże roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Olsztynie. Biegle włada językiem angielskim, także w zakresie angielskiego języka prawniczego, co potwierdzają zdobyte certyfikaty - First Certificate in English, Certificate in Advanced English, jak... czytaj więcej

Beata Urbańska

Radca Prawny

  Beata Urbańska, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (nr wpisu OL-1052). Wpis na listę radców prawnych uzyskała po odbytej aplikacji radcowskiej i złożonym w 2004r. egzaminie radcowskim. Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala jej na prowadzenie praktyki zawodowej w bardzo szerokim zakresie. Uznany specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. W swojej praktyce zawodowej świadczy pomoc prawną zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom w toku całego... czytaj więcej

Bogna Przybyszewska - Szter

Adwokat, doktor nauk prawnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W roku 2012 uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.  Pozycja ustrojowa Marszałka Sejmu w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, której promotorem był prof. dr hab. Marek Chmaj. Jest również wieloletnim pracownikiem naukowo - dydaktyczny WPiA UWM i Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego... czytaj więcej

Paulina Łazor

Radca prawny

Jest absolwentką prawa (2009) i politologii (2007) na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Odbyła stypendium na Uniwersytecie Aldo Moro w Włoszech. Jest doktorantką w Katedrze Prawa Konstytucyjnego w której przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Konstytucyjne prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną działaniem organów publicznych”. W 2010 r. rozpoczęła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Jest autorka publikacji naukowych z zakresu prawa... czytaj więcej