Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Monika Ziniewicz

doktor nauk prawnych, inżynier

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Kierownik Sekcji Gospodarki Nieruchomościami w Infrastrukturze 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Specjalizuje się w dziedzinie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz w gospodarowaniu nieruchomościami zasobów publicznych. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wykładowca związany... czytaj więcej

Justyna Krzywkowska

doktor nauk prawnych, kanonista

Ukończyła 3 kierunki studiów magisterskich: prawo (UMK), teologię (UWM) i prawo kanoniczne (UKSW). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w listopadzie 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2004-2008 pełniła urząd notariusza Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. W 2006 r. wyznaczona na pisarza w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kard. Stanisława Hozjusza. W latach 2006-2012 była członkiem Komisji ds. Rodziny Pierwszego... czytaj więcej

Anna Klimach

doktor nauk prawnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Wydziale Prawa, Uniwersytetu w Białymstoku – rozprawa doktorska pod tytułem: Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości a sytuacja prawna jej właściciela. Od 2011 jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu... czytaj więcej

Grzegorz Lorens

Adwokat

Adwokat. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Absolwent Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W 2008 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Kality na stanowisku asystenta adwokackiego, gdzie pracuje do chwili obecnej. Tam też zdobywał pierwsze doświadczenia w zawodzie adwokata. Wcześniej odbył praktyki w Prokuraturze Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim oraz pracował jako wolontariusz w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej... czytaj więcej

Malwina Treder

radca prawny, doktor nauk prawnych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym zrealizowała również studia doktoranckie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała w wyniku publicznej obrony rozprawy doktorskiej p.t. "Prawnokarne aspekty terroryzmu lotniczego". Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.  Podczas studiów magisterskich aktywnie zaangażowana w prace studenckiego Koła Nauk Penalnych „Nemezis”,... czytaj więcej