Zespół Kancelarii stanowią wybitni praktycy i teoretycy, specjalizujący się w wąskich dziedzinach prawa

Michał Pietkiewicz

Adwokat, doktor nauk prawnych

Adwokat dr Michał Pietkiewicz Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął studia doktoranckie na tymże wydziale, które zostały zakończone obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego - doktora nauk prawnych. Jest również autorem kilku tematycznych artykułów i szeregu publikacji prasowych o tematyce prawniczej. Michał Pietkiewicz odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie i od 2010... czytaj więcej