Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Departamenty:

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa, która dotyka najbardziej osobistych sfer każdego z nas. Departament rodzinny został stworzony, aby zapewnić klientom jak najbardziej dogodne rozwiązanie tych delikatnych spraw. Prowadzony jest przez adw. dr Bognę Przybyszewską - Szter -  specjalizującą się w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Departament zajmuje się między innymi sprawami rozwodowymi oraz o separację. Wyjaśniamy przebieg takich postępowań, przesłanki, rokowania oraz oczywiście zapewniamy reprezentację przed sądem. Nie zapominając jak ważny jest komfort psychiczny naszych klientów oferujemy usługi psychologa, który pomaga przejść przez ten trudny okres życia.

W przypadku gdy strony posiadają dzieci, najistotniejszym dla dobra dziecka zadaniem jest zagwarantowanie mu prawidłowego rozwoju psychofizycznego, dlatego też pomagamy zarówno ojcom jak i matkom w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Aby prawidłowo wykonywać władzę rodzicielską przez jednego z rodziców niezbędne są środki finansowe. Polskie ustawodawstwo zobowiązuje obojga rodziców do ponoszenia kosztów z nią związanych, dlatego też niezbędne jest złożenie powództwa o alimenty. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż obowiązek alimentacyjny może powstać również między małżonkami czy krewnymi, co jest wprawdzie nietypową sytuacją, ale i w takich gwarantujemy profesjonalną pomoc prawną.

Dysponujemy również pomocą osobom chcącym skorzystać z instytucji przysposobienia, której celem jest zapewnienie dzieciom osieroconym lub z innych powodów pozbawionym możliwości egzystowania w naturalnej rodzinie pieczę i odpowiednie wychowanie. Pomagamy dopełnić wszelkich formalności związanych z zawiłą procedurą adopcyjną na każdym jego etapie.

W chwili obecnej coraz więcej młodych par decyduje się – co należy uznać za słuszne - na ustanowienie rozdzielności majątkowej, w czym również pomagamy. Jednakże w przypadku orzeczenia rozwodu, pozostaje jeszcze majątek, który należy sprawiedliwie podzielić. Na tym etapie doradzamy klientom i występujemy w Sądach w sprawach  o podział majątku wspólnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów departament oferuje usługi w zakresie pomocy i zastępstwie prawnym w sprawach:

  • o rozwód i separację;

  • alimenty;

  • przysposobienie;

  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

  • ustalenie kontaktów z dziećmi;

  • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;

  • ubezwłasnowolnienie;

  • unieważnienie małżeństwa;

  • podział majątku wspólnego.