Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Kwarantanna dla osób wracających zza granicy - czy zawsze?

W dobie pandemii koronawirusa władze Rzeczpospolitej Polskiej, podobnie jak rządy innych państw, przedsięwzięły szereg działań, które mają na celu ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

 

Restrykcje takie jak ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, zamknięcie szkół i uczelni czy też zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu przyczyniają się do spowolnienia wzrostu zakażeń, jednakże również ograniczają nasze swobody. Mimo, iż w najbliższych dniach spodziewane jest stopniowe rozpoczęcie „odmrażania” gospodarki, a więc również zniesienie pewnych ograniczeń, to równolegle wprowadza się obostrzenia w postaci nałożonego od 16 kwietnia 2020 r. obowiązku zakrywania (przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki), ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

 

Jednym z bardziej kontrowersyjnych rozwiązań, jest szczególny tryb postępowania w stosunku osób wracających zza granicy. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, nałożone zostały na takie osoby dodatkowe obowiązki, które zaczęły obowiązywać od 15 marca 2020 r. (TEKST TUTAJ). W myśl §2 ust. 2 pkt. 1 w/w Rozporządzenia osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej niezbędne informacje na temat miejsca zamieszkania lub pobytu oraz numer telefonu. Z kolei w  §2 ust. 2 pkt. 2 tego aktu uregulowano obowiązek odbycia  przez taką osobę 14-dniowej kwarantanny.

 

Powyższe rozporządzenie zostało zastąpione przez kolejne, nowe akty wykonawcze. Na chwilę obecną podstawą prawną objęcia kwarantanną osób przyjeżdżających z zagranicy jest §2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (TEKST TUTAJ).

 

W aktualnym stanie prawnym, przedmiotowy obowiązek obejmie osoby, które do dnia 26 kwietnia 2020 r. przekroczą granicę z Rzeczpospolitą Polską.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż od powyższego obowiązku wyłączone zostały pewne grupy osób takie jak kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym czy też załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

 

Informujemy, iż w trosce o naszych klientów, Kancelaria oferuje pomoc w procedurze znoszenia kwarantanny nałożonej na podstawie §2 ust.2 pkt 2 powyższego Rozporządzenia, w stosunku do osób o których mowa w §2 ust. 9 i 10.  W celu przyspieszenia procedury oraz z uwagi na szczególny tryb pracy Kancelarii, prosimy o kontakt na adres e-mail: kancelaria@pietkiewicz.com

 

dr Malwina Treder