Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Wypadek w Płozach - wypowiedź dla Polskie Radio Olsztyn

Wypadek w Płozach koło Szczytna, który miał miejsce 7 grudnia 2019 r., wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością, ale był przedmiotem zainteresowania ogólnopolskich mediów.  

 

Wiele niejasności związanych ze stanem faktycznym, których zweryfikowanie jest głównym przedmiotem postępowania przygotowawczego skłania do dyskusji nie tylko na temat problemów praktycznych pojawiających się zwykle w toku czynności wyjaśniających. Warto również poddać refleksji czy obecne przepisy w sposób kompleksowy regulują schemat postępowania względem osób najbliższych dla ofiar śmiertelnych zdarzeń na drodze, w tym zapewnienie im odpowiedniego wsparcia psychologicznego.

 

Tego rodzaju zagadnienia były przedmiotem audycji „Śliska sprawa” z dnia 17 stycznia 2020 r. dla Polskiego Radia Olsztyn, w której o wypowiedź poproszono także adw. dr inż. Michał Pietkiewicz.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym materiałem.