Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Zasypani oszustwami - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Początek roku to czas podsumowań - także dla organów prowadzących postepowania przygotowawcze. Informacje statystyczne przedstawiane przez Prokruaturę bądź Policję podnoszą świadomość społeczną z jakiego rodzaju przestępstwami możemy spotkać się najczęściej. Tego rodzaju wiedza daje szansę na wdrożenie odpowiedniej edukacji, a w konsekwencji zmniejsza niebezpieczeństwo, iż sami staniemy się osobami pokrzywdzonymi. 

 

Wieloletnie zestawienia statystyczne publikowane na stronie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości wskazują, iż do najpopularniejszych przestępstw w skali kraju należą przestępstwa przeciwko mieniu. Zgodnie z najnowszymi danymi zawartymi w zestawieniu prawomocnych skazań dorosłych w 2018 roku za tego rodzaju czyny skazanych zostało aż 73.544, z czego ok. 32% stanowiły przestępstwa z art. 286 k.k., czyli wszelkiego rodzaju oszustwa. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dla programu  "Informacje" dla TVP Olsztyn z dnia 14 stycznia 2020 r., w którym na temat statystyk z naszego regionu wypowiadają się przedstawiciele lokalnych organów ścigania oraz profesjonalni pełnomocnicy, w tym adw. dr inż. Michał Pietkiewicz.