Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Szantaż w sieci, przestępczość internetowa - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Nie ulega wątpliwości, iż wraz ze rozwojem techniki zmieniają się również metody działania sprawców, których celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Mowa tu o wszelkich formach phishingu takich jak spear phishing, clone phishing, tabnabbing, pharming, whaling, smishing czy vishing. 

 

W ostatnim czasie popularny stał się schemat działań sprawców polegający na przesłaniu wiadomości e-mail z informacją, iż nadawca znajduje się w posiadaniu kompromitujących materiałow z kamery internetowej użytkownika, ktore zostaną zniszczone pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej kwoty, najczęściej w postaci kryptowaluty bitcoin. 

 

Wskazać należy, iż działania takie wypełniają znamiona art. 286 Kodeksu karnego, który przewiduje karalność dla osób, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. W typie podstawowym (art. 286§1) czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, zaś w wypadku mniejszej wagi (art. 286§3) - grzywną, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Powyższe zjawisko było jednym z tematów "Informacji" TVP Olsztyn z dnia 13 czerwca 2019 r., dla których wypowiadał się także adw. dr inż. Michał Pietkiewicz, odnosząc się do ogółu przestępstw popełnianych za pośrednictwem internetu, przypominajac jednocześnie, iż część z nich ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego.