Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Stop fali nienawiści - wypowiedź dla TVP INFO

Mowa nienawiści jest zjawskiem, które przybrać może wiele form. W ostadnich dniach zarówno z mediów ogólnopolskich jak i lokalnych napływają informacje na temat gróźb karalnych kierowanych do przedstawicieli administracji publicznej. Podkreślić należy, iż każda forma groźby, również dokonana za pośrednictwem Internetu, rodzi odpowiedzialość karną.

 

Przepisem penalizującym tego typu zachowania jest art. 190 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zgodnie z którym kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podkreślić jednak należy, iz jest to przestępstwo ścigane nie z urzędu, a na wniosek pokrzywdzonego. 

 

Zachęcamy do zapoznania się materiałem przygotowanym dla wydania informacji "Informacji" TVP Olsztyn z dnia 15 stycznia 2019 r., dotyczący w/w tematyki, gdzie możemy znaleźć również wypowiedź adw. dr. Michała Pietkiewicz.