Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oświadczenie w sprawie zdarzenia z dnia 26.04.2014 r.

 

Oświadczenie pełnomocnika współwłaściciela lokalu Xsensation

Działając jako pełnomocnik jednego ze współwłaścicieli lokalu XSensation, pragnę odnieść się do komentarzy pojawiających się w prasie – często nieprawdziwych i nie mających najmniejszego pokrycia w rzeczywistości, a dotyczących zdarzenia, do którego doszło przed klubem w dniu 26 kwietnia 2014 r.

 

Wskazać należy, iż zdarzenie nie miało związku z żadnymi „porachunkami” z właścicielami lokalu, a  miało ono charakter incydentalny i najprawdopodobniej ukierunkowane było personalnie do jednej z osób przebywających w krytycznej chwili w okolicach klubu. Nie można wykluczyć, iż druga osoba została ranna dlatego, iż podjęła interwencje i chciała powstrzymać sprawcę.

 

Zaprzeczyć również należy wszelkim doniesieniom w mediach, jakoby osób oddawających strzały było więcej (co nie przesądza o tym, że sprawca mógł działać wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami), czy też kiedykolwiek podpalono lub usiłowano podpalić samochód współwłaściciela klubu. 

 

W chwili obecnej organy ścigania dokładają wszelkich starań, by winny feralnego zdarzenia został schwytany i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Prowadzone są intensywne czynności procesowe, w których mój mocodawca - jako współwłaściciel klubu - uczestniczy i również dąży – wszelkimi możliwymi prawnymi środkami - do jak najszybszego wykrycia sprawcy.

 

Wskazać należy, iż zdrowie „klubowiczów” nie było zagrożone, albowiem wszystko wydarzyło się jeszcze przed otwarciem klubu i jak już wspomniano wcześniej nie było ono ukierunkowane na działalność lokalu. Wysoki standard bezpieczeństwa jaki oferowany jest gościom zostanie jeszcze  podniesiony, tak by wszyscy czuli się w lokalu bezpiecznie zarówno przed, w trakcie, jak  również po imprezie.

 

Na dzień sporządzania niniejszego oświadczenia rozważana jest możliwość przyznania znacznej nagrody finansowej ufundowanej przez klub, przypadającej osobie, która przyczyni się do ujawnienia winnego.

 

Apeluję również do osób, wobec których organy ścigania prowadzą czynności procesowe (przesłuchania, rozpytania etc.) o nieutrudnianie im pracy, albowiem nadrzędnym celem jest ustalenie osoby odpowiedzialnej.

Łączę wyrazy szacunku,

Adw. dr Michał Pietkiewicz